SMA Logo Scheepsmodelbouwclub Antwerpen

 

Home

Club

Modelbouw

Clubprojecten

Activiteiten

Werk van leden

Info

 

 

 

Info
     
  vzw SMA is een vereniging voor scheepsmodelbouw die in 1975 gesticht werd door enkele fervente modelbouwers.

De vereniging beschikt over een clublokaal, wekelijks komen de leden samen om bouwproblemen en/of ervaringen te bespreken of gewoon voor een gezellige babbel.

Tijdens de vergaderingen wordt er eveneens gebouwd. Jaarlijks (al naargelang de vorderingen) start men met een bouwproject waar de leden vrijwillig aan deel kunnen nemen. Zo kunnen zij gemakkelijk van elkaar iets leren en hun tijd leuk besteden. Vooral voor de nieuwe leden is dit een ideale manier om te starten.

De leden van SMA bouwen zowel historische- als hedendaagse modellen. Juistheid in bouw en nauwkeurigheid is ons streefdoel.

Zowel de varende als de statische modellen komen aan bod, hoewel SMA vooral in historische modellen gespecialiseerd is.
Een atelier met verschillende machines staat ter beschikking van de leden.
 
     
 

Adres lokaal:

Te Boelaarlei 11
2140 Borgerhout
Belgie (u bent welkom vanaf 20 u)

Telefoonnummer: 0476/26.82.49

e-mail adres: info@sma-modelbouw.be

 

 
 

Info

 
 

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe GDPR wetgeving in werking (of ook Algemene Verordering Gegevensbescherming - AVG). Deze gaat over het beheer en beveiligingen van persoonlijke gegevens van Europese burgers. SMA bewaart enkel de persoongegevens die ze ontvangt bij het afsluiten van een lidmaatschap ( naam, adres, contactgegevens zoals men ze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de database van het bestuur, welke enkel toegankelijk is voor de voozitter en penningmeester. Zij dienen ten alle tijden deze gegevens met de nodige discretie te behandelen. In geen geval kunnen deze gegevens aan derden worden doorgegeven, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden gebruikt voor: ledenadministratie, het ontvangen van het clubblad, uitnodigingen activiteiten, nieuwsbrief en dringende berichten. Men heeft het recht om zijn gegevens in te zien of te verbeteren op aanvraag via sma-modelbouw@hotmail.com. Deelname aan de actviteiten van SMA brengt mee dat hiervan verslagen en openbare beeldmateriaal kan worden gemaakt en gepucbliceerd. Het aanvaarden van het lidmaatschap, brengt mee dat de leden met onze privacy-politiek instemmen. Deze privacyverklaring zal tevens in ons huisregelement opgenomen worden. En is ten alle tijde ter inzage op de website en in het clublokaal.
 
Borgerhout